Contact

Dacă aveți o întrebare, doriți să lăsați un comentariu, o sugestie sau să faceți o sesizare vă rugăm să folosiți formularele de mai jos..

S.C. Ecotrans STCM S.R.L
  • Soseaua Banatului, nr 109 A,
    oras Chitila, Judet Ilfov
  • 0786.839.006

formular contact

formular sesizari

Descarca formular exercitare drepturi persoane vizate

INFORMARE: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificarile ulterioare).
Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.