Societatea Ecotrans STCM lansează procesul de recrutare pentru postul de Director Economic

Persoanele interesate să ocupe funcția de „Director Economic”,  trebuie sa depună până la data de 30.06.2021, ora 14:00 un dosar de candidatură care trebuie să cuprindă urmatoarele documente:

 1. Copia actului de identitate;
 2. Copia după diploma de studii ( copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar si fiscal;
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva sa;
 7. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal în scopul procesului de recrutare si selectie;

Dosarul se va depune personal la Serviciul Resurse Umane la următoarea adresă:

S.C ECOTRANS STCM S.R.L, Sos. Banatului, nr.109A, Oras Chitila, Jud. Ilfov cu specificarea postului pentru care se aplică. Termenul limită de depunere al dosarului este data de 30.06.2021, ora 14.00.

Ecotrans STCM are ca obiect principal de activitate ”Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători” desfășurate cu autobuze în principal pe raza orașului Chitila, Com. Mogoșoaia și a municipiului București.

Condiții impuse pentru candidații la funcția de Director Economic:

 • studii superioare economice;
 • experiență în domeniul managementului de cel puțin 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite, de minim 5 ani;
 • experienta în suita Microsoft Office (Word, Excel);
 • raționament logic;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • capacitate de decizie și asumarea răspunderii;
 • disponibilitate la program de lucru prelungit;

Examinarea competentelor profesionale ale candidaţilor se va face prin: selecția dosarelor. Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse.

Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 074.141.161, de luni până vineri, ora 08.00-16.00 sau prin email: hr@stcm.ro.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.