Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.stcm.ro

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.stcm.ro sunt aplicabile pentru toţi utilizatorii. Utilizarea site-ului www.stcm.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse în continuare.

 

  1. Informaţii despre site

www.stcm.ro este site-ul oficial al ECOTRANS  STCM SRL (numit în continuare STCM SRL) şi este destinat asigurării unei mai mari transparenţe şi bunei inţelegeri a activităţii STCM SRL.

www.stcm ro cuprinde informaţii despre STCM SRL şi activitatea curentă a acesteia.

Site-ul web www.stcm.ro este proprietatea STCM SRL, cu sediul în Chitila , Soseaua Banatului, nr.109 A înregistrată la Registrul Comerţului cu numarul J23/4811/2018, C.U.I RO 39950464.

 

Adrese de contact: Soseaua Banatului, nr.109 A Chitila , jud Ilfov

e-mail:office@stcm.ro

 

  1. Proprietatea intelectuală

Continuţul şi design-ul www.stcm.ro , cât şi bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Ecotrans STCM SRL şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. In cazul informaţiilor şi conţinutului postat de utilizatori înregistraţi sau terţe părţi ori parteneri pe site-ul www.stcm.ro, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin in totalitate celor care au publicat acea informaţie. In cazul conţinutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menţionarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

Continutul www.stcm.ro se adresează pentru utilizarea dumneavoastră personală, iar acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Ecotrans STCM SRL:

  • indepărtarea insemnelor care identifica dreptul de autor al stcm.ro asupra conţinutului;
  • modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Ecotrans STCM SRL
  • reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Este interzisă orice utilizare a conţinutului www.stcm.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail info@stcm.ro

In condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul www.stcm.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un e-mail: info@stcm.ro în care să semnalaţi aceste aspecte pentru a permite administratorilor site-ului să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

  1. Modificări ale continuţului site-ului şi ale termenilor şi condiţiilor de utilizare

Ecotrans STCM SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge, în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului www.stcm.ro, fără o avertizare prealabilă. De asemenea, Ecotrans STCM SRLpoate modifica în orice moment termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, fără a anunţa acest lucru anterior în conţinutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site. Continuarea utilizării site-ului după efectuarea acestor modificări presupune acceptarea în totalitate a acestor modificări.

 

  1. Inregistrare, parole şi responsabilităţi

Navigarea pe site-ul www.stcm.ro nu este condiţionata de înregistrarea vizitatorului cu nume de utilizator şi parolă.

Utilizatorul foloseşte site-ul www.stcm.ro pe riscul propriu. Ecotrans STCM SRL nu este responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultate din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

 

Informaţiile asupra produselor, serviciilor şi preţurilor acestora corespund la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Ecotrans STCM SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.

 

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca Ecotrans STCM SRL va fi absolvit de orice răspundere. Informaţia oferită:

este exclusiv de natură generală;

nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Ecotrans STCM SRL nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Ecotrans STCM SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul conţinut al www.stcm.ro.

 

  1. Viaţa privată şi informaţii colectate

www.stcm.ro respectă legislaţia europeană și română în materie respectiv Regulamentul UE nr. 679/2016, Legea nr.190 /2018, protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

In cazul solicitărilor de date sau a sesizărilor, datele oferite de dumneavoastră sunt importante pentru respectarea prevederilor legislative în domeniu. Sesizările anonime nu sunt tratate, fiind automat clasate. De asemenea datele sunt importante pentru informarea utilizatorilor cu privire la noile ştiri apărute, participarea la concursuri ori participarea la campanii promoţionale desfăşurate de Ecotrans STCM SRL.

In momentul în care primim informaţiile transmise de dumneavoastră, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia română în vigoare.

 

Ecotrans STCM SRL nu va dezvălui nici un fel de informaţie identificabilă personal despre utilizatorii săi către terţe părţi fără a primi mai întâi consimţământul expres al utilizatorilor în această privinţă.

In acelaşi timp, Ecotrans STCM SRL poate dezvălui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când sunt cerute de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor STCM SRL. In concluzie, atunci când accesaţi www.stcm.ro şi sunteţi rugat să ne dezvăluiţi informaţii despre dumneavoastră, veţi dezvălui aceste informaţii doar Ecotrans STCM SRL, cu excepţia cazului când serviciul sau informaţia respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul Ecotrans STCM SRL fie la adresa de e-mail: dataprotection@stcm.ro sau la DPO extern ACORA PROTECT SRL, e-mail: office@ancoraprotect.ro

  1. Mesaje comerciale nesolicitate

www.stcm.ro vă dă posibilitatea abonării la newsletter-ul nostru prin simpla introducere a adresei dumneavoastra de e-mail. Acesta va trebui însă confirmat prin apăsarea pe un link trimis la adresa respectiva (double opt-in).

De asemenea, veţi avea posibilitatea să vă dezabonaţi în orice moment de la acest newsletter, atat printr-un link din fiecare email trimis, cât şi pe pagina contului dumneavoastra de pe www.stcm.ro. Pentru orice probleme tehnice legate de mesaje comerciale trimise de www.stcm.ro, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la info@stcm.ro şi vom rezolva problema cât de curând posibil.

 

  1. Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi

Anumite părţi ale conţinutului publicat pe www.stcm.ro pot fi furnizate de terţe persoane cu care Ecotrans STCM Srl are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului www.stcm.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afiţa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. www.stcm.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, www.stcm.ro nu este responsabil de conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său. Atunci când accesaţi aceste site-uri, vă aflaţi implicit în afara site-ul www.stcm.ro şi aveţi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

 

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Ecotrans STCM SRL şi poate atrage răspunderea civilă, contravenţională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ale site-ului vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.

 

 

ANSPDCP : e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

site: www.dataprotection.ro

 

DPO -extern: e-mail: office@ancoraprotect.ro

Site: www.ancoraprotect.ro

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.